Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. W. Żenczykowskiego

Kłodzko, Bohaterów Getta 6