Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. W. Ż

Kłodzko, Bohaterów Getta 6